Zgodnie z planami ARiMR rolnicy w roku 2018 wnioski o dopłaty bezpośrednie będą składali wyłącznie przez internet. Zmiana z formy papierowej na elektroniczną ma usprawnić proces weryfikacji wniosku oraz wyeliminować błędy formalne na etapie wypełniania dokumentu. Kampania przyjmowania wniosków podobnie jak w latach ubiegłych rozpocznie się od 15 marca.

Załącznik:

wnioski_o_doplaty_w_roku_2018