W dniu 9 marca 2020 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie kworum.
3) (Druk Nr 3) Projekt stanowiska w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) Zamknięcie obrad.