W dniu 24 października 2019 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 186) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5)(Druk Nr 187) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
6)(Druk Nr 183) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
7)(Druk Nr 184) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
8)(Druk Nr 185) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
9)(Druk Nr 179) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część VI.
10)(Druk Nr 180) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część I.
11)(Druk Nr 181) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar I.
12)Interpelacje i zapytania radnych.
13)Wolne wnioski.
14)Informacja z pracy Burmistrza.
15)Sprawy organizacyjne.
16)Zamknięcie obrad.