W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 166) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5)(Druk Nr 167) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
6)(Druk Nr 168) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. “Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim”.
7)(Druk Nr 169) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach”.
8)(Druk Nr 159) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
9)(Druk Nr 160) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.
10)(Druk Nr 163) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
11)(Druk Nr 161) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
12)(Druk Nr 165) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
13)(Druk Nr 164) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
14)(Druk Nr 170) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.
15)(Druk Nr 1) Projekt Stanowiska w sprawie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. (Projekt klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości)
16)Interpelacje i zapytania radnych.
17)Wolne wnioski.
18)Informacja z pracy Burmistrza.
19)Sprawy organizacyjne.
20)Zamknięcie obrad.