W dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)(Druk Nr 158) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I.
4)(Druk Nr 162) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
5)Zamknięcie obrad.