Teren przy Fili Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie; ul. Fabryczna 15

Impreza plenerowa dla dzieci – limit osób  (obowiązują bezpłatne wejściówki)