W dniu 18 maja 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXVII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2) Wnioski w sprawie porządku obrad.

3) (Druk Nr 655) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) (Druk Nr 656) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

5) (Druk Nr 657) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

6) (Druk Nr 652) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Józefowie.

7) (Druk Nr 653) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

8) (Druk Nr 654) Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

9) (Druk Nr 651) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.

10)  Interpelacje i zapytania radnych.

11)  Wolne wnioski.

12)  Informacja z pracy Burmistrza.

13)  Sprawy organizacyjne.

14)  Zamknięcie obrad.