W dniu 26 czerwca 2022 r. odbędzie się LIV uroczysta sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad o godzinie 14.00 w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 177 w sali „Bolero”

 Porządek obrad sesji:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  • (Druk Nr 528) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki.
  • Zamknięcie obrad.