W dniu 9 czerwca 2022 r. odbędzie się LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. (Druk Nr 526) Projekt o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
  3. (Druk Nr 527) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  4. Zamknięcie obrad.