Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Temat: Skarga na Kierownika OPS w Ożarowie Mazowieckim – c.d.

Data: 09.04.2019 r., godz. 15:00