Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż od dnia 04.04.2023 roku będą wymieniane wodomierze przy ul. Zamkowej, ul. Ks. Warszawskiego, ul. Cichej, ul. Czereśniowej w miejscowościach Bronisze, Ożarów Mazowiecki.

W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom ZWiK dostępu do wodomierzy.