Od dnia 22.03.2023 roku będą wymieniane wodomierze przy ul. Cisowej w miejscowości Bronisze.

W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom ZWiK dostępu do wodomierzy.