W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę przebudowy przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 ul. Warszawskiej, obsunięcia się krawędzi jezdni podczas budowy ścianki betonowej przepustu, nastąpi awaryjne zamknięcie drogi na odcinku od km. 1+070 do km 1+546 (oDrd przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Święcicką). Planowany czas naprawy do niedzieli 11 października 2020 włącznie.