W dniu 09.03.2020 r. w godzinach 10:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Podgrodzie w miejscowości Macierzysz.