W dniu 07.02.2020 r. w godzinach 10:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki  zlokalizowane przy ul. Zabytkowej (od numeru 1 do numeru 45) w
Płochocinie.