W nocy  3/4.02.2020 r. w godzinach 23:00-05:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Pogodnej numer 64 i 68, ul. Świerkowej (od ul. Poznańskiej do ul. Sochaczewskiej) w miejscowościach Piotrkówek Mały, Piotrkówek Duży, Bronisze.