W dniu 31.01.2020 r. w godzinach 09:00-12:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego, ul. Sławęcińskiej, ul. Podgrodzie, ul. Sezamkowej, ul. Ogrodowej w miejscowości Macierzysz.