W dniach 17-18.12.2019 r. w godz. 23:00 – 5:00  nastąpi przerwa w dostawie wody obejmująca miejscowości Pilaszków oraz Myszczyn. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii na stacji uzdatniania wody znajdującej się w Feliksowie. Prosimy o zabezpieczenie wody dla potrzeb socjalno-bytowych.