W dniu 18.12.2019 r. w godzinach 10:00-13:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej od nr 376 do nr 416 w miejscowości Ołtarzew.