W nocy  25/26.11.2019 r. w godzinach 23:00-05:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej (od nr 30-44A) w miejscowości Jawczyce, ul. Ogrodowej w miejscowości Jawczyce i Macierzysz oraz  ul. Sławęcińskiej, ul. Sezamkowej, ul. Mazowieckiej, ul. podgrodzie, ul.Wojska Polskiego w miejscowości Macierzysz.