W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2023 r. w godz. od 09.00 do 14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Warszawskiej (od nr 19 do nr 13) i ul. Rzecznej nr 2 w miejscowości Święcice.