W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 15.02.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody (od godziny 21:30) obejmująca budynki zlokalizowane przy ul. Kasztanowej 1,2,4,6,8,10 w miejscowości Józefów. Planowany czas zakończenia prac naprawczych do godz. 16:00 (16.02.2023r.) Po usunięciu awarii dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.