W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 09.12.2022 r.mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej od numeru 541 do numeru 475 w miejscowościach Płochocin, Święcice. Po usunięciu awarii  dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.