W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 04.11.2022 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Długiej (od ul. Zabytkowej do ul. Gołaszewskiej), ul. Zaścianek, ul. Antycznej w miejscowościach Płochocin.