W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.10.2022 r. w godz. od 10:00 do 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej (od numeru 680 do numeru 714), ul. Zaborowska (od numeru 1 do numeru 21), ul. Hipoteczna, ul. Łaźniewska, ul. Księżycowa w miejscowości Święcice.