Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 01.09.2022 r.  w godz. od 09.00 do 12.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Krętej, ul. Nowej, ul. Przyparkowej, ul. Piastowskiej w  miejscowości Bronisze.