Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 11.08.2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej  (od numeru 475 do numeru 541 ) w miejscowości Święcice.