Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 05.08.2022 r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Mazowieckiej w miejscowości Płochocin.