Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 10.08.2022 r.  w godz. od 9.00 do 14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej (od ul. Warszawskiej do numeru 475) w miejscowości Święcice.