Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 03.08.2022 r.  w godz. od 9:30 do 12:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej  (od ul. Poznańskiej 249 do ul. Gołaszewskiej) w miejscowości Ołtarzew.