Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 02.08.2022 r.  w godz. od 9.00 do 14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Dmowskiego (od ul. Kapuckiej do ul. Zamoyskiego), ul. Parkowej (od ul. Zamoyskiego do ul. Kościuszki), ul. Zamoyskiego (od ul. Nadbrzeżnej do ul. Dmowskiego), ul. Mazowiecka ( od ul. Zamoyskiego do ul. Kościuszki) w miejscowości Ożarów Mazowiecki.