Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 29.07.2022 r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Umiastowskiej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Sochaczewskiej w miejscowości Umiastów.
 
Po usunięciu awarii dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.