W dniu 19.05.2022 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Rajdowej (od ul. Topolowej do ul. Piastowskiej), ul. Topolowej, ul. Rajdowej 11 w miejscowości Konotopa.