W dniu 28.02.2022 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej od ul. Gołaszewskiej do ul. Cichej w miejscowości Ołtarzew.