W dniu 12.01.2022 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Nizinnej w miejscowości Ołtarzew.