Z powodu awarii w dniu 09.12.2021 r. w godzinach 9:00-14:00 nastąpią przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Fabrycznej (od ul. Lipowej), ul. Kasztanowej, ul. Monopolowej w miejscowości Józefów.