W dniu 22.11.2021 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej (od ul. Sadowej do ul. Wspólna Droga), ul. Sadowej (od ul. Przyparkowej do ul. Poznańskiej) w miejscowości Jawczyce.