W dniach  28.10.2021 r. / 29.10.2021 r. w godzinach 23:00-06:00 nastąpią przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane w miejscowościach: Pilaszków, Myszczyn, Pogroszew, Pogroszew Kolonia, Wolskie, Umiastów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie planowanymi pracami modernizacyjnymi na stacji uzdatniania wody „Feliksów”.