W dniu 23.09.2021 r. w godzinach 10:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kolejowej (od ul. Dworcowej do ul. 1-go Maja) oraz przy ul. Łąkowej (od ul. Kolejowej do ul. Parkowej) w miejscowości Płochocin.