W dniu 02.09.2021 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Szeligowska (od ul. Sochaczewskiej do ul. Brzozowej), ul. Brzozowa (od ul. Szeligowskiej do ul. Sosnowej), ul. Witkowskiej (od ul. Bukowej do numeru 3A).