W dniu 17 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kopytowskiej (od numeru 30 do numeru 44) miejscowości Święcice.