W dniu 31.05.2021 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kopytowskiej (od numeru 39 do numeru 74), ul. Piaskowej w miejscowości Święcice.