W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 21 maja 2021 r. w godzinach 8:00-16:00 mogą  nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane w miejscowościach Płochocin, Gołaszew, Domaniewek Pierwszy, Ołtarzew. Po usunięciu awarii dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.