W dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 10:00-12:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Piwnej, ul. Piastowskiej, ul. Bocznicowej, ul. Sadowej, ul. Gołąbkowskiej, ul. Fiołkowej, ul. Różanej, ul. Wąskiej w miejscowości Jawczyce.