W dniu 18 maja 2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Umiastowskiej (od numeru 1 do numeru 21), ul. Poznańskiej (od numeru 376 do numeru 384) w miejscowości Ołtarzew.