W dniu 21 kwietnia 2021 r. w godzinach 9:00-13:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia obejmujące budynki zlokalizowane w miejscowościach Bronisze, Jawczyce, Macierzysz.