W dniu 22.03.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kopytowskiej od nr 3 do nr 44, ul. Warszawskiej od nr 21 do nr 31 w miejscowości Święcice oraz ul. Ustronnej i ul. Ceramicznej w miejscowości Duchnice.