W dniu 12 marca 2021 r. w godzinach 9:00-14:00 mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Wspólna Droga i ul. Wojska Polskiego do nr 2 w miejscowości Macierzysz.