W dniu 05.02.2021 r. w godzinach 09:00-13:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Asnyka (od ul. Poetów do ul. Gałczyńskiego) w miejscowości Duchnice.