W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym 17.11.2020 r. w godzinach 10.00-15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Słowackiegow miejscowości Płochocin Osiedle.